Buổi nói chuyện "Kỷ năng làm cha mẹ tích cực"

Được tổ chức tại Trung tâm can thiệp sớm MAI KHÔI vào lúc 8h30 sáng ngày 18/08/2018