Test âm ngữ trị liệu

Tư vấn, can thiệp & thực hiện Test âm ngữ trị liệu

A/ Trắc nghiệm trí tuệ:

WISC IV: đánh giá chỉ số thông minh của trẻ từ 6 đến hết tuổi 15

NEMI 2: đánh giá chỉ số thông minh của trẻ từ 4 tuổi 3 tháng đến 12 tuổi 8 tháng.

Cho thấy điểm mạnh và điểm yếu trong trí tuệ của trẻ.

B/ Tư vấn và can thiệp tâm lý:

Chuyên điều trị những rối loạn tâm lý như: Trầm cảm, lo âu, tăng động – giảm chú ý, rối loạn ứng xử, rối loạn hành vi…